Workshop om humanistisk infrastruktur, 18/10, 2018

Välkommen till att delta i workshop om humanistisk infrastruktur i Stockholm förmiddagen 18 oktober 2018! Registreringen är nu stängd. Workshopen sändes direkt på nätet och finns tillgänglig nedan.

Workshopen organiserades av en arbetsgrupp med humanistiska lärare/forskare med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. I arbetsgruppen ingår Anders Ekström, UU, Marianne Gullberg, LU, Isak Hammar, Humtank, Eva Hemmungs Wirtén, LiU, Mats Malm, GU, Pelle Snickars, UMU, Jenny Sundén, Södertörns högskola, Patrik Svensson, UMU och UCLA, Sverker Sörlin, KTH, Nina Wormbs, KTH och Johan Östling, LU.

Workshopen syftade till att:

 • lyfta frågan om humanistisk infrastruktur både akademiskt och policymässigt,
 • presentera en ny rapport om humanistisk infrastruktur,
 • stödja en konkret dialog om humanioras framtida infrastruktur.

Rapport om humanistisk infrastruktur

Vid workshopen presenterades huvuddragen i den rapport om humanistisk infrastruktur som arbetsgruppen tagit fram. Den finns nu publicerad i ett publikt utkast och vi välkomnar kommentarer och input. Vi tar emot sådana tills 23/11/2018 och de skickas till arbetsgruppen genom Patrik Svensson, patrik.svensson@umu.se (ämne/subject: huminfra). Arbetsgruppen kommer därefter att ta fram en slutgiltig version av rapporten (december 2018).

Inspelning av workshopen

Workshopen sändes direkt på nätet och spelades in. Se nedan för inspelningen (i två delar – före och efter paus).

Inbjudna deltagare

Inledningstalare var Jane Ohlmeyer, Trinity College, Dublin. Jane Ohlmeyer är Erasmus Smith-profressor i modern historia på Trinity College Dublin och leder Trinity Long Room Hub (ett forskningsinstitut för humaniora som hon var en ledande kraft bakom). Hon var tidigare irländsk represent i European Strategic Framework for Research Infrastructures (ESFRI). Sedan september 2015 är hon ordförande för Irish Research Council som finansierar forskning i 70 discipliner. Ohlmeyers forskning fokuserar på tidig modern irländsk historia och hon är författare eller redaktör till 11 böcker. Hon har också lett digitala projekt.som det stora “1641 Depositions”-projektet.

Lista på inbjudna och bekräftade deltagare:

  • Karolina Andersdotter, bibliotekarie, digitala metoder, Uppsala universitetsbibliotek
  • Göran Blomqvist, VD för Riksbankens Jubileumsfond
  • Lars Borin, professor i språkvetenskaplig databehandling, Göteborgs universitet
  • Jonas Brändström, direktör och avdelningschef för Samhällsutveckling på Vinnova
  • Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
  • Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik, Lunds universitet
  • Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet
  • Isak Hammar, verksamhetsledare, Humtank
  • Lars Ilshammar, vice riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
  • Natalie Jeremijenko, Professor of Art and Art Education, New York University
  • Thomas Neidenmark, departementssekreterare, Forskningspolitiska enheten, Utbildningsdepartementet
  • Jane Ohlmeyer, Erasmus Smith’s Professor of Modern History, Trinity College Dublin
  • Roopika Risam, Assistant Professor of English and Secondary English Education, Salem State University
  • Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, konstnärlig forskning och utvecklingsforskning på Vetenskapsrådet
  • Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

Preliminärt program

Delta också gärna i frukostmingel kl. 8-9 (och kom ihåg att indikera detta i anmälningsformuläret)!

Sista anmälningsdag var 30 september 2018. Workshopen är kostnadsfri. Om du anmält dig och inte kan delta så är vi tacksamma om du informerar om detta i god tid.

Hashtag: #huminfra.

Ansvarig/kontaktperson: Patrik Svensson, Umeå universitet och UCLA (patrik.svensson@umu.se).